Kategórie
Kurzy Občianske právo

Procesnoprávna ochrana subjektov pri rozhodovaní o zásahu do spôsobilosti fyzických osôb na právne úkony a pri prevzatí do ústavu zdravotníckeho zariadenia

  Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: Rozsah a cena kurzu: 6 hodín/ 99,- € cena bez DPH Obsah kurzu: Cieľom kurzu je analýza základných procesných odlišností a právno-ochranných inštitútovpri prejednávaní a rozhodovaní civilných súdov o obmedzení spôsobilosti fyzických osôb na právne a pri rozhodovaní o prevzatí a držaní fyzických osôb v zdravotníckom zariadení. Uvedené […]

Kategórie
Kurzy Občianske právo Webináre

Žaloba a trovy konania

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelený pohľad na žalobu, jej význam, formu, náležitosti či odstraňovanie nedostatkov žalôb, ako aj ďalšie praktické i problematické aspekty. Prednáška tiež analyzuje trovy konania ako faktor, ktorý naberá na význame po prejednaní a rozhodnutí o žalobe – platenie i samotnú náhradu trov protistrane. Variabilný symbol kurzu: 1040030015 Termín kurzu: – termín je možné určiť […]

Kategórie
Kurzy Občianske právo

Aktuálne otázky dedičského práva

Seminár sa zameriava na objasnenie právnej úpravy dedenia na Slovensku. Právna úprava de lege lata je doplnená najmä o aktuálnu judikatúru.

Kategórie
Kurzy Občianske právo

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Cieľom kurzu je poskytnúť základne odpovede na otázky týkajúce sa vyživovacej povinnosti rodičov k deťom

Kategórie
Kurzy Nezaradené Občianske právo

Vybrané otázky ochrany spotrebiteľa

Seminár sa zameriava na charakteristiku právnej úpravy spotrebiteľského práva na Slovensku v kontexte aktuálneho vývoja v Európskej únii so zohľadnením relevantnej judikatúry.

Kategórie
Kurzy Občianske právo

Opravné prostriedky

Seminár sa zameriava na právnu úpravu opravných prostriedkov. Právna úprava de lege lata je doplnená aj o aktuálnu judikatúru.