Kategórie
Kurzy Občianske právo Webináre

Žaloba a trovy konania

Variabilný symbol kurzu: 1040030015 Kurz bude prebiehať ONLINE dňa: 08.02.2022 Lektor: Mgr. Marek Ivančo, PhD. O lektorovi: Prednášajúci je odborným asistentom na Katedre občianskeho práva, ktorý sa v rámci svojho akademického zamerania venuje najmä procesným otázkam civilného práva. V prednášanej oblasti má aj bezprostredné praktické skúsenosti z renomovanej advokátskej kancelárie a k danej téme taktiež publikuje vo vedeckých […]

Kategórie
Kurzy Nezaradené Občianske právo

Vybrané otázky ochrany spotrebiteľa

Seminár sa zameriava na charakteristiku právnej úpravy spotrebiteľského práva na Slovensku v kontexte aktuálneho vývoja v Európskej únii so zohľadnením relevantnej judikatúry.