Kategórie
Kurzy Právo informačných technológií

Úvod do práva kybernetickej bezpečnosti

Termín kurzu: Termín je možné určiť po individuálnej dohode. Variabilný symbol: 1040030054 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Cieľom kurzu je oboznámiť odbornú, ale aj laickú verejnosť s reguláciou kybernetickej bezpečnosti. Po úvodných vysvetleniach z hľadiska technických princípov kybernetickej bezpečnosti budú objasnené interakcie kybernetickej bezpečnosti so základnými ľudskými právami a slobodami. Nasleduje […]

Kategórie
Kurzy Právo informačných technológií

Úvod do práva informačných a komunikačných technológií

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol kurzu: Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Cieľom kurzu je oboznámiť odbornú, ale aj laickú verejnosť s reguláciou dynamicky sa rozvíjajúceho sa odvetvia práva informačných a komunikačných technológií. Po úvodných vysvetleniach rôznych modalít regulácie vzťahov pri informačných technológiách sa […]

Kategórie
Kurzy Právo informačných technológií

Základy ochrany osobných údajov II

Kurz Základy ochrany osobných údajov II priamo nadväzuje na prvý diel daného semináru a vysvetľuje ďalšie inštitúty spracúvania osobných údajov v zmysle GDPR.

Kategórie
Kurzy Nezaradené Právo informačných technológií

Základy ochrany osobných údajov I

Cieľom kurzov Základy ochrany osobných údajov I a Základy ochrany osobných údajov II určených pre verejnosť je na základe praktických príkladov a vysvetlení jednotlivých ustanovení GDPR a judikatúry základy z tejto oblasti pre prácu s osobnými údajmi.