Kategórie
Kurzy Občianske právo Webináre

Žaloba a trovy konania

Home » Webináre » Žaloba a trovy konania

Variabilný symbol kurzu: 1040030015

Kurz bude prebiehať ONLINE dňa: 08.02.2022

Lektor:

Mgr. Marek Ivančo, PhD.

O lektorovi:

Prednášajúci je odborným asistentom na Katedre občianskeho práva, ktorý sa v rámci svojho akademického zamerania venuje najmä procesným otázkam civilného práva. V prednášanej oblasti má aj bezprostredné praktické skúsenosti z renomovanej advokátskej kancelárie a k danej téme taktiež publikuje vo vedeckých domácich i zahraničných časopisoch.