Kategórie
Kurzy Občianske právo Webináre

Žaloba a trovy konania

Home » Webináre » Žaloba a trovy konania

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelený pohľad na žalobu, jej význam, formu, náležitosti či odstraňovanie nedostatkov žalôb, ako aj ďalšie praktické i problematické aspekty. Prednáška tiež analyzuje trovy konania ako faktor, ktorý naberá na význame po prejednaní a rozhodnutí o žalobe – platenie i samotnú náhradu trov protistrane.

Variabilný symbol kurzu: 1040030015

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Rozsah kurzu: 4 hodiny

Cena : 99,- € cena bez DPH

Lektor: Mgr. Marek Ivančo, PhD.

O lektorovi:

Prednášajúci je odborným asistentom na Katedre občianskeho práva, ktorý sa v rámci svojho akademického zamerania venuje najmä procesným otázkam civilného práva. V prednášanej oblasti má aj bezprostredné praktické skúsenosti z renomovanej advokátskej kancelárie a k danej téme taktiež publikuje vo vedeckých domácich i zahraničných časopisoch.