Kategórie
Kurzy Občianske právo

Opravné prostriedky

Seminár sa zameriava na právnu úpravu opravných prostriedkov. Právna úprava de lege lata je doplnená aj o aktuálnu judikatúru.

Home » Kurzy » Opravné prostriedky

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Variabilný symbol: 1040030062

Rozsah a cena kurzu: 8 hodín

8 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Seminár sa zameriava na právnu úpravu opravných prostriedkov. Právna úprava de lege lata je doplnená aj o aktuálnu judikatúru.

  1. Systém opravných prostriedkov.
  2. Odvolanie.
  3. Odvolanie v komparácií so sťažnosťou.
  4. Obnova konania.
  5. Dovolanie.
  6. Dovolanie generálneho prokurátora.
  7. Opravné prostriedky podľa CMP.
  8. Prípustnosť opravných prostriedkov v exekučnom konaní.

Kurz je určený pre:

  • odborná verejnosť

Lektor:

doc. JUDr. Alexandra Löwy, PHD., LLM

O lektorovi:

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva procesného a hmotného, otázkam exekučného práva, ako aj otázkam práva rodinného. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej tlači, pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách.