Kategórie
Kurzy Občianske právo

Procesnoprávna ochrana subjektov pri rozhodovaní o zásahu do spôsobilosti fyzických osôb na právne úkony a pri prevzatí do ústavu zdravotníckeho zariadenia

Home » Kurzy » Procesnoprávna ochrana subjektov pri rozhodovaní o zásahu do spôsobilosti fyzických osôb na právne úkony a pri prevzatí do ústavu zdravotníckeho zariadenia

 

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Variabilný symbol:

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín/ 99,- € cena bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je analýza základných procesných odlišností a právno-ochranných inštitútovpri prejednávaní a rozhodovaní civilných súdov o obmedzení spôsobilosti fyzických osôb na právne a pri rozhodovaní o prevzatí a držaní fyzických osôb v zdravotníckom zariadení. Uvedené otázky budú prezentované najmä s dôrazom na ľudskoprávne dimenzie zachovania princípu rovnosti, ako aj ďalších významných princípov civilného procesu v týchto konaniach, ktoré prezumujú vyrovnávanie postavenia osôb so zdravotným hendikepom počas civilného súdneho procesu, ako aj po jeho skončení.

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť

Lektor:

doc. JUDr. Romana  Šmyčková, PhD.

O lektorovi:

Prednášajúca je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia úspešne absolvovala rigorózne a doktorandské štúdium a ostala pôsobiť na fakulte na Katedre občianskeho práva ako asistent so zameraním na rodinné právo, neskôr občianske právo hmotné a od roku 1993 na občianske právo procesné. V roku 2017 jej bol udelený titul docent v odbore občianske právo. Je autorkou a spoluautorkou odborných publikácií – monografií, komentárov, učebníc a vysokoškolských skrípt, odborných článkov. Zúčastnila sa viacerých domácich aj zahraničných konferencií a kolokvií, odborných a vzdelávacích prednášok pre širokú právnickú obec- sudcov, notárov, advokátov. Je riešiteľkou grantových projektov so zameraním na ochranu najlepšieho záujmu dieťaťa a právneho postavenia maloletých a osôb so zdravotným hendikepom v civilnom procese. Od roku 2012 do roku 2015 pôsobila ako členka, neskôr podpredsedníčka Rekodifikačnej komisie pre nové civilné procesné právo na Ministerstve spravodlivosti SR. Od roku 2015 bola členkou Rekodifikačnej komisie pre nový Občiansky zákonník. V roku 2017 bola ministerkou spravodlivosti menovaná za členku expertnej skupiny pre reformu opatrovníckeho práva v Slovenskej republike a zúčastňovala sa prípravy legislatívneho zámeru tejto reformy.  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *