Kategórie
Kurzy Medzinárodné právo Nezaradené

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z  12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v praxi

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode. Variabilný symbol: 1040030079 Rozsah a cena kurzu: 6 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: 1. Cezhraničné spory a základné otázky medzinárodného civilného procesu 2. medzinárodná právomoc súdov členských štátov 3. možnosti exportu a importu súdnych sporov v rámci EÚ (praktické skúsenosti v rámci súdov […]