Kategórie
Kurzy Občianske právo

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Cieľom kurzu je poskytnúť základne odpovede na otázky týkajúce sa vyživovacej povinnosti rodičov k deťom

Home » Kurzy » Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Variabilný symbol: 1040030060

Rozsah a cena kurzu:

4 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť základne odpovede na otázky týkajúce sa vyživovacej povinnosti rodičov k deťom.

Obsahom kurzu budú najmä otázky týkajúce sa najmä nasledujúcich tém:

  1. Všeobecne k vyživovacej povinnosti rodičov k deťom.
  2. Oprávnená osoba, povinná osoba.
  3. Trvanie vyživovacej povinnosti.
  4. Kritéria pre určenie výšky vyživovacej povinnosti.
  5. Plnenie vyživovacej povinnosti.
  6. Osobitosti vyživovacej povinnosti v prípade plnoletých detí.
  7. Náhradné výživné.

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť

Lektor: Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

O lektorovi:

Mgr. Lenka Dufalová, PhD. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva hmotného, ako aj otázkam práva rodinného. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej tlači, pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách.