Kategórie
Kurzy Občianske právo

Aktuálne otázky dedičského práva

Seminár sa zameriava na objasnenie právnej úpravy dedenia na Slovensku. Právna úprava de lege lata je doplnená najmä o aktuálnu judikatúru.

Home » Kurzy » Aktuálne otázky dedičského práva

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode.

Variabilný symbol: 1040030058

Rozsah a cena kurzu:

4 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Seminár sa zameriava na objasnenie právnej úpravy dedenia na Slovensku. Právna úprava de lege lata je doplnená  najmä o aktuálnu judikatúru.

  1. Definícia dedenia a pramene dedičského práva.
  2. Nadobúdanie dedičstva.
  3. Dedenie zo zákona, dedičské skupiny.
  4. Dedenie zo závetu.
  5. Neopomenuteľný dedič a jeho práva.
  6. Odmietnutie dedičstva.
  7. Vydedenie.
  8. Spor o dedičské právo.
  9. Dedičské konanie podľa CMP.

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť

Lektor:

JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA.

O lektorovi:

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2004 zložila advokátske skúšky, je členom SAK. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva hmotného, otázkam spotrebiteľského práva, ako aj otázkam práva rodinného. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej tlači, pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách.