Kontakt

V prípade záujmu prosím napíšte na:

comeniuskurzy@flaw.uniba.sk

comeniuskurzy@flaw.uniba.sk