Kategórie
Webináre

Verejné listiny a ich použitie v zahraničí

Variabilný symbol: 1040030028 Cena webinára: 50 € Rozsah webinára: 1:11:23 Lektor: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. O lektorovi: Prednášal na viacerých slovenských univerzitách. Vo svojej činnosti sa špecializuje na rôzne otázky patriace do medzinárodného práva súkromného. Je autorom viacerých publikácií, v ktorých venoval pozornosť aj otázke voľného pohybu verejných listín.

Kategórie
Webináre

Právo kandidovať vo voľbách a samosprávne voľby 2022

Variabilný symbol: 1040030002 Cena webinára: 50 € bez DPH Webinár je určený pre: Neprávnici Lektor: Doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Kategórie
Kurzy Občianske právo Webináre

Žaloba a trovy konania

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelený pohľad na žalobu, jej význam, formu, náležitosti či odstraňovanie nedostatkov žalôb, ako aj ďalšie praktické i problematické aspekty. Prednáška tiež analyzuje trovy konania ako faktor, ktorý naberá na význame po prejednaní a rozhodnutí o žalobe – platenie i samotnú náhradu trov protistrane. Variabilný symbol kurzu: 1040030015 Termín kurzu: – termín je možné určiť […]