Kategórie
Kurzy Nezaradené Občianske právo

Vybrané otázky ochrany spotrebiteľa

Seminár sa zameriava na charakteristiku právnej úpravy spotrebiteľského práva na Slovensku v kontexte aktuálneho vývoja v Európskej únii so zohľadnením relevantnej judikatúry.

Home » Nezaradené » Vybrané otázky ochrany spotrebiteľa

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Variabilný symbol: 1040030061

Rozsah a cena kurzu:

4 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Seminár sa zameriava na charakteristiku právnej úpravy spotrebiteľského práva na Slovensku v kontexte aktuálneho vývoja v Európskej únii so zohľadnením relevantnej judikatúry.

  1. Ochrana spotrebiteľa – pramene a zásada ochrany slabšej zmluvnej strany.
  2. Súkromnoprávne a verejnoprávne inštitúty ochrany spotrebiteľa.
  3. Nekalé obchodné praktiky.
  4. Neprijateľné zmluvné podmienky 5. Ochrana finančného spotrebiteľa.
  5. Ďalšie špecifické spôsoby a prostriedky ochrany spotrebiteľa.
  6. Aktuality vo vývoji spotrebiteľského práva.

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť

Lektor:

Mgr. Martin Hamřik, PhD.

O lektorovi:

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva hmotného a spotrebiteľskému právu. Aktívne publikuje v domácej a zahraničnej odbornej tlači.