Kategórie
Kurzy Teória práva

Občianske združenia

Termín kurzu: – termín kurzu je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: Rozsah a cena kurzu: 5 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Obsahom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o právnych otázkach občianskych združení v Slovenskej republike. Občianske združenia ako výkon práva slobodne sa združovať a ako prejav občianskej spoločnosti. Založenie a vznik občianskeho združenia. Zrušenie a […]

Kategórie
Kurzy Teória práva

Právna terminológia a základy práva pre neprávnické profesie

Variabilný symbol: 1040030080 Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Rozsah a cena kurzu: 4 hodiny, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Pojem práva. Právo a neprávne normatívne systémy spoločnosti. Pojem pramene práva vo formálnom a materiálnom zmysle. Pramene práva v SR. Tvorba práva. Právny proces tvorby práva. Kodifikácia, rekodifikácia, novelizácia a jej […]