Kategórie
Webináre

Verejné listiny a ich použitie v zahraničí

Variabilný symbol: 1040030028 Cena webinára: 50 € Rozsah webinára: 1:11:23 Lektor: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. O lektorovi: Prednášal na viacerých slovenských univerzitách. Vo svojej činnosti sa špecializuje na rôzne otázky patriace do medzinárodného práva súkromného. Je autorom viacerých publikácií, v ktorých venoval pozornosť aj otázke voľného pohybu verejných listín.

Kategórie
Webináre

Právo kandidovať vo voľbách a samosprávne voľby 2022

Variabilný symbol: 1040030002 Cena webinára: 50 € bez DPH Webinár je určený pre: Neprávnici Lektor: Doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Kategórie
Kurzy Občianske právo Webináre

Žaloba a trovy konania

Variabilný symbol kurzu: 1040030015 Kurz bude prebiehať ONLINE dňa: 08.02.2022 Lektor: Mgr. Marek Ivančo, PhD. O lektorovi: Prednášajúci je odborným asistentom na Katedre občianskeho práva, ktorý sa v rámci svojho akademického zamerania venuje najmä procesným otázkam civilného práva. V prednášanej oblasti má aj bezprostredné praktické skúsenosti z renomovanej advokátskej kancelárie a k danej téme taktiež publikuje vo vedeckých […]

Kategórie
Nezaradené

Daňová kontrola zameraná na daň z pridanej hodnoty

Predmetom podujatia by malo byť oboznámenie sa so základnými východiskami daňovej kontroly – jednotlivé štádia, zásady, práva a povinností daňových subjektov. V ďalšej časti podujatia by sa lektor zameral na priblíženie kontroly so špecifikáciou na daň z pridanej hodnoty – predmet a rozsah dokazovania, špecifiká, povinnosti daňových subjektov.Následne by sa lektor venoval problematike daňových podvodov […]