Kategórie
Kurzy Obchodné právo

Financovanie obchodných spoločností, požitie a delenie ich zdrojov

Cieľom kurzu je priblížiť problematiku financovania spoločností z obchodnoprávneho hľadiska ako aj otázok použitia a delenia zdrojov zo spoločnosti. Predmetom kurzu budú inštitúty základného imania jeho zvýšenia a zníženia, vkladov a zákazu vrátenia vkladov, príplatkovej povinnosti, kapitálových fondov z príspevkov a iné. Cena kurzu: Variabilný symbol webinára: 1040030015 Lektor: JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LLM. O lektorovi: JUDr. Barbora Grambličková, PhD. LL.M. je […]