Kategórie
Kurzy Obchodné právo

Financovanie obchodných spoločností, použitie a delenie ich zdrojov

Cieľom kurzu je priblížiť problematiku financovania spoločností z obchodnoprávneho hľadiska ako aj otázok použitia a delenia zdrojov zo spoločnosti. Predmetom kurzu budú inštitúty základného imania jeho zvýšenia a zníženia, vkladov a zákazu vrátenia vkladov, príplatkovej povinnosti, kapitálových fondov z príspevkov a iné. Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Rozsah kurzu: 3 hodiny Cieľová skupina: široká verejnosť Cena […]