Kategórie
Kurzy Obchodné právo

Start-up spoločnosti

Cieľom kurzu je priblížiť problematiku start-up spoločností.

Kategórie
Kurzy Obchodné právo

Správa, riadenie a kontrola v start-up spoločnostiach

Cieľom kurzu je priblížiť otázky vnútornej správy, riadenia a kontroly v start-up spoločnostiach.