Kategórie
Kurzy Nezaradené Správne právo

Právna ochrana prírody

Variabilný symbol: 1040030039 Termín kurzu: 10.12.2021 od 14:00 do 18:00 Rozsah a cena kurzu: 4 hodiny, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Pramene právnej úpravy ochrany prírody v podmienkach SR. Sústava orgánov verejnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny. Územná ochrana prírody – jej formy a obmedzenia činností na chránených územiach. Druhová ochrana prírody – chránené […]

Kategórie
Kurzy Nezaradené Správne právo

Základné druhy žalôb v správnom súdnictve

Kurz je zameraný na jednotlivé druhy žalôb a konanie o nich pred správnymi súdmi. Pozornosť sa venuje všeobecnej správnej žalobe, jej špecifikám pri osobitných úpravách, žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy a žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy.