Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Právna úprava vybraných kapitol zo zdravotného práva

  Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: Rozsah a cena kurzu: 6 hodín Obsah kurzu:Kurz sa venuje niekoľkým vybraným témam z oblasti medicínskeho práva z pohľadu ich právnej úpravy: Postavenie pacientov a zdravotníkov z pohľadu ich práv a povinností; zdravotná dokumentácia; reprodukčné zdravie; transplantácie. Kurz je určený pre: široká verejnosť so záujmom o problematiku […]

Kategórie
Kurzy Občianske právo

Procesnoprávna ochrana subjektov pri rozhodovaní o zásahu do spôsobilosti fyzických osôb na právne úkony a pri prevzatí do ústavu zdravotníckeho zariadenia

  Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: Rozsah a cena kurzu: 6 hodín/ 99,- € cena bez DPH Obsah kurzu: Cieľom kurzu je analýza základných procesných odlišností a právno-ochranných inštitútovpri prejednávaní a rozhodovaní civilných súdov o obmedzení spôsobilosti fyzických osôb na právne a pri rozhodovaní o prevzatí a držaní fyzických osôb v zdravotníckom zariadení. Uvedené […]

Kategórie
Kurzy Trestné právo

Economic crimes – procedural aspects

   Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: Rozsah a cena kurzu: 4 hodiny/ 99,- € cena bez DPH Obsah kurzu: Definition of economic crimes Reporting of the crime Pre-trial investigation The praxis of mandatory caution and „not to prosecute“ The praxis „to prosecute“ Case law Kurz je určený […]

Kategórie
Kurzy Trestné právo

Domestic violence – procedural aspects

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: Rozsah a cena kurzu: 4 hodiny/ 99,- € cena bez DPH Obsah kurzu: Definition of domestic violence Reporting of the crime Pre-trial investigation Accusation Evidence procedure in cases of domestic violence Case law Kurz je určený pre: Lektor: doc. JUDr. Radovan  Blažek, PhD. […]

Kategórie
Finančné právo Kurzy

Finančno-právna regulácia starostlivosti o klienta z pohľadu AML/CFTU

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: 1040030085 Rozsah a cena kurzu: 2 hodiny/ 79,- € cena bez DPH Obsah kurzu: Poskytnúť ucelený prehľad poznatkov o regulácii starostlivosti o klienta z pohľadu boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, a to tak na európskej, ako aj národnej úrovni. Kurz je určený pre: široká […]

Kategórie
Kurzy Teória práva

Občianske združenia

Termín kurzu: – termín kurzu je možné určiť po individuálnej dohode Variabilný symbol: Rozsah a cena kurzu: 5 hodín, 99 € bez DPH Obsah kurzu: Obsahom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o právnych otázkach občianskych združení v Slovenskej republike. Občianske združenia ako výkon práva slobodne sa združovať a ako prejav občianskej spoločnosti. Založenie a vznik občianskeho združenia. Zrušenie a […]

Kategórie
Webináre

Verejné listiny a ich použitie v zahraničí

Variabilný symbol: 1040030028 Cena webinára: 50 € Rozsah webinára: 1:11:23 Lektor: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. O lektorovi: Prednášal na viacerých slovenských univerzitách. Vo svojej činnosti sa špecializuje na rôzne otázky patriace do medzinárodného práva súkromného. Je autorom viacerých publikácií, v ktorých venoval pozornosť aj otázke voľného pohybu verejných listín.

Kategórie
Webináre

Právo kandidovať vo voľbách a samosprávne voľby 2022

Variabilný symbol: 1040030002 Cena webinára: 50 € bez DPH Webinár je určený pre: Neprávnici Lektor: Doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Kategórie
Kurzy Občianske právo Webináre

Žaloba a trovy konania

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelený pohľad na žalobu, jej význam, formu, náležitosti či odstraňovanie nedostatkov žalôb, ako aj ďalšie praktické i problematické aspekty. Prednáška tiež analyzuje trovy konania ako faktor, ktorý naberá na význame po prejednaní a rozhodnutí o žalobe – platenie i samotnú náhradu trov protistrane. Variabilný symbol kurzu: 1040030015 Termín kurzu: – termín je možné určiť […]

Kategórie
Nezaradené

Daňová kontrola zameraná na daň z pridanej hodnoty

Predmetom podujatia by malo byť oboznámenie sa so základnými východiskami daňovej kontroly – jednotlivé štádia, zásady, práva a povinností daňových subjektov. V ďalšej časti podujatia by sa lektor zameral na priblíženie kontroly so špecifikáciou na daň z pridanej hodnoty – predmet a rozsah dokazovania, špecifiká, povinnosti daňových subjektov.Následne by sa lektor venoval problematike daňových podvodov […]