Kategórie
Nezaradené

Daňová kontrola zameraná na daň z pridanej hodnoty

Home » Kurzy » Finančné právo » Daňová kontrola zameraná na daň z pridanej hodnoty

Predmetom podujatia by malo byť oboznámenie sa so základnými východiskami daňovej kontroly – jednotlivé štádia, zásady, práva a povinností daňových subjektov. V ďalšej časti podujatia by sa lektor zameral na priblíženie kontroly so špecifikáciou na daň z pridanej hodnoty – predmet a rozsah dokazovania, špecifiká, povinnosti daňových subjektov.
Následne by sa lektor venoval problematike daňových podvodov a zneužitia práva vo vzťahu ku dani z pridanej hodnoty. K daňovej kontrole lektor uvedie a vysvetlí relevantnú judikatúru Súdneho dvora, pričom akcent bude venovať aj na procesnoprávnu časť dokazovania.
V poslednej časti podujatia autor priblíži aj trestnoprávne riziká daňovej kontroly dani z pridanej hodnoty a možnosti sankcionovania subjektov v daňovom, ako aj trestnom konaní.

Termín kurzu: 5.7.2021 o 12:00 hod.

Variabilný symbol: 1040030027

Rozsah: 3 hodiny

Kurz je určený pre:

  • Daňoví poradcovia
  • Finančná správa
  • Podnikatelia
  • Právnici

Lektor:

Mgr. Peter Rakovský, PhD.

O lektorovi:

Mgr. Peter Rakovský, PhD. je odborným asistentom na Katedre finančného práva. V minulosti pôsobil v oblasti daňového poradenstva. Dlhodobo sa venuje problematike daňovej kontroly, dani z pridanej hodnoty a daňovým podvodom, pričom na tieto témy prednášal na rôznych domácich a zahraničných fórach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *