Kategórie
Webináre

Verejné listiny a ich použitie v zahraničí

Home » Webináre » Verejné listiny a ich použitie v zahraničí

Variabilný symbol: 1040030028

Cena webinára: 50 €

Rozsah webinára: 1:11:23

Lektor:

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

O lektorovi:

Prednášal na viacerých slovenských univerzitách. Vo svojej činnosti sa špecializuje na rôzne otázky patriace do medzinárodného práva súkromného. Je autorom viacerých publikácií, v ktorých venoval pozornosť aj otázke voľného pohybu verejných listín.