Kategórie
Kurzy Nezaradené Ústavné právo

Vybrané politické práva v teórii a praxi

Cieľom kurzu je poskytnúť tak teoretické ako aj praktické informácie týkajúce sa uplatňovania vybraných politických práv, konkrétne zhromažďovacieho práva, združovacieho práva a volebného práva (práva byť volený).

Home » Nezaradené » Vybrané politické práva v teórii a praxi

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Variabilný symbol: 1040030046

Rozsah a cena kurzu:

5 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť tak teoretické ako aj praktické informácie týkajúce sa uplatňovania vybraných politických práv, konkrétne zhromažďovacieho práva, združovacieho práva a volebného práva (práva byť volený). Obsahom kurzu bude, okrem iného, aj výklad venovaný otázkam súvisiacim so zvolaním verejného zhromaždenia, registráciou politickej strany či kandidatúrou vo voľbách a následným vedením volebnej kampane.

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť

Lektori:

doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Mgr. Vincent Bujňák, PhD.

O lektoroch:

Doc. Domin
je členom a zástupcom vedúceho na Katedre ústavného práva PF UK. Vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje viacerým oblastiam ústavného práva, najmä však volebnému právu.

Dr. Bujňák je odborným asistentom na Katedre ústavného práva PF UK v Bratislave. V rámci svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje viacerým oblastiam ústavného práva, vrátane problematiky zhromažďovacieho práva a združovacieho práva.

Doc. Domin a Dr. Bujňák sú spoločne autormi prvého komentáru k zákonu o politických stranách. V súčasnosti pripravujú aj komentár k zákonu o zhromažďovacom práve.