Kategórie
Kurzy Ústavné právo

Základy fungovania Slovenskej republiky ako demokratického štátu

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelený pohľad na fungovanie Slovenskej republiky ako demokratického štátu. Obsahom kurzu bude výklad o priamej i nepriamej forme demokracie.

Home » Kurzy » Základy fungovania Slovenskej republiky ako demokratického štátu

Variabilný symbol: 1040030045

Rozsah a cena kurzu: 5 hodín, 99 € bez DPH

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelený pohľad na fungovanie Slovenskej republiky ako demokratického štátu. Obsahom kurzu bude výklad o priamej i nepriamej forme demokracie. V prvom prípade pôjde najmä o výklad venovaný celoštátnemu referendu, vrátane otázok týkajúcich sa jeho predmetu a dôsledkom jeho úspešného konania. V rámci  nepriamej forme demokracie bude pozornosť venovaná predovšetkým voľbám do Národnej rady a následnému postupu formovania vlády SR, ako aj otázkam vzájomného vzťahu Národnej rady, vlády SR a prezidenta SR.

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť

Lektori:

doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

O lektoroch:

Doc. Domin je členom a zástupcom vedúceho na Katedre ústavného práva PF UK. Vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje viacerým oblastiam ústavného práva, najmä však volebnému právu. Je autorom komentáru k zákonu o podmienkach výkonu volebného práva a komentáru k zákonu o volebnej kampani.

Doc. Giba je členom a vedúcim Katedry ústavného práva PF UK v Bratislave. V rámci svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje viacerým oblastiam ústavného práva, vrátane referenda. V minulosti pôsobil aj ako poradca prezidenta SR.

Doc. Trellová je členkou Katedry ústavného práva a prodekankou PF UK v Bratislave. V rámci svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje viacerým oblastiam ústavného práva, predovšetkým ústavnoprávnym aspektom samosprávy.