Kategórie
Nezaradené

Vybrané aplikačné súvislosti právnej úpravy zrušenia a likvidácie obchodných spoločností, účinnej od 01.10. 2020

Cieľom kurzu je analýza kruciálnych zmien v procese zrušenia a likvidácie obchodných spoločností vo svetle novely Obchodného zákonníka zákona č. 390/2019 Z.z.

Home » Webináre » Vybrané aplikačné súvislosti právnej úpravy zrušenia a likvidácie obchodných spoločností, účinnej od 01.10. 2020

Variabilný symbol: 1040030070

Rozsah a cena kurzu:

3 hodín, 70 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je analýza kruciálnych zmien v procese zrušenia a likvidácie obchodných spoločností vo svetle novely Obchodného zákonníka zákona č. 390/2019 Z.z. 

Kurz je určený pre:

  • Právnici

Lektor:

JUDr. Jana Strémy, PhD.

O lektorovi:

JUDr. Jana Strémy, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave. Absolvovala 2 študijné pobyty na Max Planck Institute vo Freiburgu (2014,2015) a na Comillas Pontifical University (2018). V akademickej oblasti sa zameriava na proces likvidácie obchodných spoločností, ako aj na nekalú súťaž a jej vplyv na spotrebiteľské prostredie.