Kategórie
Nezaradené

Obchodnoprávne záväzky a správa a riadenie obchodných spoločností v čase krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19

Cieľom kurzu je zamerať sa na výzvy a otázky vznikajúce podnikateľom v obchodnoprávnych záväzkoch ako aj v oblasti správy a riadenia obchodných spoločností v čase krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.

Home » Webináre » Obchodnoprávne záväzky a správa a riadenie obchodných spoločností v čase krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19

Variabilný symbol: 1040030071

Rozsah a cena kurzu:

3 hodiny, 70 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je zamerať sa na výzvy a otázky vznikajúce podnikateľom v obchodnoprávnych záväzkoch ako aj v oblasti správy a riadenia obchodných spoločností v čase krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Cieľom kurzu je analýza identifikovaných otázok a výziev podnikateľov v kontexte krízy spôsobenej pandémiou ochorenia, ako aj v kontexte prijímaných zákonných zmien, ktoré zasahujú do obchodnoprávnych vzťahov a fungovania obchodných spoločností.

Kurz je určený pre:

  • Právnici

Lektor:

JUDr. Jana Strémy, PhD.

JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LLM.

O lektoroch:

JUDr. Jana Strémy, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave. Absolvovala 2 študijné pobyty na Max Planck Institute vo Freiburgu (2014,2015) a na Comillas Pontifical University (2018). V akademickej oblasti sa zameriava na proces likvidácie obchodných spoločností, ako aj na nekalú súťaž a jej vplyv na spotrebiteľské prostredie.

JUDr. Barbora Grambličková, PhD. LL.M. je odbornou asistentkou na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave. Svoje vzdelanie v odbore právo a medzinárodné obchodné právo získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulte Helsinskej univerzity vo Fínsku. V roku 2017 absolvovala výskumný pobyt na Central European University v Budapešti na základe Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) a University of California, Berkeley na základe  Fulbright-ovho štipendia. Vo svojom výskume sa venuje právu obchodných spoločností.