Kategórie
Nezaradené

Účinky práva EÚ v právnom poriadku SR

Seminár sa zameriava na aplikačné problémy v prípade konfliktu vnútroštátneho práva a práva EÚ, limity eurokonformného výkladu
Na základe riešenia prípadových štúdií budú účastníci kurzu hľadať najvhodnejšie riešenie daného problému z pohľadu zásad práva EÚ v konfrontácii s legislatívnym rámcom SR

Home » Kurzy » Účinky práva EÚ v právnom poriadku SR

Variabilný symbol: 1040030036

Rozsah a cena kurzu:

8 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Seminár sa zameriava na aplikačné problémy v prípade konfliktu vnútroštátneho práva a práva EÚ, limity eurokonformného výkladu Na základe riešenia prípadových štúdií budú účastníci kurzu hľadať najvhodnejšie riešenie daného problému z pohľadu zásad práva EÚ v konfrontácii s legislatívnym rámcom SR.

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť.
  • Právnici.
  • Zamestnanci orgánov verejnej správy.

Lektori:

Doc. JUDr. Ing. O. Blažo, PhD.

JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

Mária T. Patakyová, PhD.

O lektoroch:

Doc. JUDr. Ing. O. Blažo, PhD. je docentom na Ústave európskeho práva, skúsenosti však získal aj v oblasti právnej praxe. Uznávaný odborník najmä na oblasť súťažného práva a práva verejného obstarávania. Autor mnohých domácich a zahraničných publikácií. Projektový líder a riešiteľ viacerých zahraničných a domácich vedeckých grantov.

Hana Kováčiková, PhD. JUDr. je odbornou asistentkou na Ústave európskeho práva. Zároveň pôsobí aj v právnej praxi. Špecializuje sa najmä na oblasť súťažného práva a práva verejného obstarávania. Autorka mnohých domácich a zahraničných publikácií. Projektový líder a riešiteľka viacerých zahraničných a domácich vedeckých grantov.

Mária T. Patakyová, PhD. je odbornou asistentkou na Ústave európskeho práva. Zároveň pôsobí aj v právnej praxi. Vedecky a pedagogicky pôsobila na Univerzite Komenského v Bratislave, Univerzite v Ľubľane (Slovinsko), Univerzite v Tilburgu (Holandsko), Univerzite v Štrasburgu (Francúzsko). Vyučuje všeobecné kurzy práva EÚ, ako aj špecializované kurzy týkajúce sa súťažného práva, vnútorného trhu, súdneho systému EÚ, aplikácie práva EÚ v slovenskej právnej praxi a simulované súdne spory. Je členkou viacerých grantových projektov. Vo svojom výskume sa zameriava o.i. na súťažné právo, verejné obstarávanie, digitálne aspekty práva, ľudské práva, aplikačné problémy spojené s právom EÚ.