Kategórie
Nezaradené

Start-up spoločnosti

Cieľom kurzu je priblížiť problematiku start-up spoločností.

Home » Kurzy » Start-up spoločnosti

Termín kurzu: 21.10.2021 o 9:00 hod.

Variabilný symbol: 1040030072

Rozsah a cena kurzu:

3 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je priblížiť problematiku start-up spoločností. Kurz je prakticky zameraný a venuje sa napríklad otázkam výberu typu obchodnej spoločnosti, ako nástroja na výkon podnikateľskej činnosti, financovania spoločnosti, nastavenia vnútorných vzťahov v spoločnosti ako aj vzniku možných komplikácií. Kurz sa zaoberá nielen obchodnoprávnymi aspektami start-up spoločností, ale aj otázkami duševného vlastníctva.

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť

Lektor:

JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LLM.

O lektorovi:

JUDr. Barbora Grambličková, PhD. LL.M. je odbornou asistentkou na Katedre obchodného páva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje vzdelanie v odbore právo a medzinárodné obchodné právo získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulte Helsinskej univerzity vo Fínsku. V roku 2017 absolvovala výskumný pobyt na Central European University v Budapešti na základe Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) a University of California, Berkeley na základe  Fulbright-ovho štipendia. Vo svojom výskume sa venuje právu obchodných spoločností a to osobitne nastaveniu a modifikáciám vnútornej správy a riadenia spoločnosti prostredníctvom koštitučných dokumenotv a dohôd spoločníkov/akcionárov.