Kategórie
Nezaradené

Správa, riadenie a kontrola v start-up spoločnostiach

Cieľom kurzu je priblížiť otázky vnútornej správy, riadenia a kontroly v start-up spoločnostiach.

Home » Nezaradené » Správa, riadenie a kontrola v start-up spoločnostiach

Termín kurzu: 14.10.2021 o 9:00 hod.

Variabilný symbol: 1040030082

Rozsah a cena kurzu:

3 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je priblížiť otázky vnútornej správy, riadenia a kontroly v start-up spoločnostiach. Osobitná pozornosť bude venovaná rozdielnym záujmom aktérov v rámci start-up spoločností vyúsťujúcich do špecifických dohôd medzi spoločníkmi a akcionármi. Dohody medzi spoločníkmi a akcionármi definujú  základné podmienky ich vzájomného spolupôsobenia s ohľadom na start-up spoločnosť, a teda určujú za akých podmienok sú tieto entity ochotné spolupracovať zohľadňujúc svoje  špecifické záujmy.

Kurz je určený pre:

  • Právnici

Lektor:

JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LLM.

O lektorovi:

JUDr. Barbora Grambličková, PhD. LL.M. je odbornou asistentkou na Katedre obchodného páva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje vzdelanie v odbore právo a medzinárodné obchodné právo získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulte Helsinskej univerzity vo Fínsku. V roku 2017 absolvovala výskumný pobyt na Central European University v Budapešti na základe Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) a University of California, Berkeley na základe  Fulbright-ovho štipendia. Vo svojom výskume sa venuje právu obchodných spoločností a to osobitne nastaveniu a modifikáciám vnútornej správy a riadenia spoločnosti prostredníctvom koštitučných dokumenotv a dohôd spoločníkov/akcionárov.