Kategórie
Nezaradené

Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Predmetom kurzu by malo byť oboznámenie sa so základnými princípmi aplikácie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ich pozíciou v slovenskom právnom poriadku, metódami ich výkladu (aj s ozrejmením pozície tzv. modelových zmlúv a komentárov k nim) a relevantnou judikatúrou.

Home » Nezaradené » Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Variabilný symbol: 1040030083

Termín kurzu: 24.5.2022 o 15:00 hod.

Rozsah a cena kurzu:

3 hodiny, 79 € bez DPH

Obsah kurzu:

Predmetom kurzu by malo byť oboznámenie sa so základnými princípmi aplikácie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ich pozíciou v slovenskom právnom poriadku, metódami ich výkladu (aj s ozrejmením pozície tzv. modelových zmlúv a komentárov k nim) a relevantnou judikatúrou.

Kurz je určený pre:

  • Daňoví poradcovia
  • Finančná správa
  • Advokáti
  • Právnici

Lektor:

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

O lektorovi:

Prednášajúci je docentom na Katedre finančného práva a súčasne advokát pôsobiaci v medzinárodnej advokátskej kancelárii so špecializáciou na daňové právo. V oblasti medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia má bezprostredné praktické skúsenosti a k danej téme aj publikuje vo vedeckých časopisoch.