Kategórie
Nezaradené

Pripravované zmeny v územnom plánovaní

Kurz predstavuje pripravované zmeny a nové právne inštitúty v právnej úprave územného plánovania, ktorá je v súčasnosti v procese tvorby návrhu zákona.

Home » Webináre » Pripravované zmeny v územnom plánovaní

Variabilný symbol: 1040030042

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Kurz predstavuje pripravované zmeny a nové právne inštitúty v právnej úprave územného plánovania, ktorá je v súčasnosti v procese tvorby návrhu zákona.

Kurz je určený pre:

  • Zamestnanci obecných úradov.
  • Architekti.
  • Stavební inžinieri a krajinní inžinieri.

Lektor:

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

O lektorovi:

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde od roku 2005 pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva a od roku 2016 ako docent správneho práva. V súčasnosti je aj prodekanom pre legislatívu a právnu agendu V minulosti pôsobil aj v advokácii. Pôsobí ako člen rozkladovej komisie na ústrednom orgáne štátnej správy.