Kategórie
Kurzy Správne právo

Pripravované zmeny v územnom plánovaní

Kurz predstavuje pripravované zmeny a nové právne inštitúty v právnej úprave územného plánovania, ktorá je v súčasnosti v procese tvorby návrhu zákona.

Home » Kurzy » Pripravované zmeny v územnom plánovaní

Variabilný symbol: 1040030042

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Rozsah a cena kurzu:

4 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Kurz predstavuje pripravované zmeny a nové právne inštitúty v právnej úprave územného plánovania, ktorá je v súčasnosti v procese tvorby návrhu zákona.

Kurz je určený pre:

  • Zamestnanci obecných úradov zabezpečujúci obstarávanie územno-plánovacej dokumentácie,
  • architekti,
  • stavební inžinieri a krajinní inžinieri, ktorí sa podieľajú na spracúvaní konceptov a návrhov územnoplánovacej dokumentácie.

Lektor:

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

O lektorovi:

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde od roku 2005 pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva a od roku 2016 ako docent správneho práva. V súčasnosti je aj prodekanom pre legislatívu a právnu agendu V minulosti pôsobil aj v advokácii. Pôsobí ako člen rozkladovej komisie na ústrednom orgáne štátnej správy.