Kategórie
Kurzy Správne právo

Pripravované zmeny pri povoľovaní a kolaudácii stavieb

Kurz predstavuje pripravované zmeny a nové právne inštitúty v právnej úprave povoľovania stavebných zámerov a povoľovania užívania stavieb, ktorá je v súčasnosti v procese tvorby návrhu zákona.

Home » Kurzy » Pripravované zmeny pri povoľovaní a kolaudácii stavieb

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Variabilný symbol: 1040030041

Rozsah a cena kurzu:

4 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Kurz predstavuje pripravované zmeny a nové právne inštitúty v právnej úprave povoľovania stavebných zámerov a povoľovania užívania stavieb, ktorá je v súčasnosti v procese tvorby návrhu zákona.

Kurz je určený pre:

  • zamestnanci stavebných úradov,
  • právnici

Lektor:

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

O lektorovi:

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde od roku 2005 pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva a od roku 2016 ako docent správneho práva. V súčasnosti je aj prodekanom pre legislatívu a právnu agendu V minulosti pôsobil aj v advokácii. Pôsobí ako člen rozkladovej komisie na ústrednom orgáne štátnej správy.