Kategórie
Kurzy Nezaradené Ústavné právo

Konanie pred Ústavným súdom

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Home » Nezaradené » Konanie pred Ústavným súdom

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Variabilný symbol: 1040030048

Rozsah a cena kurzu:

4 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť ucelené informácie o konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Obsahom kurzu bude, okrem stručného priblíženia postavenia a úloh Ústavného súdu a konania pred ním vo všeobecnosti, najmä výklad o najvýznamnejších druhoch konaní, ktoré pred Ústavným súdom prebiehajú (konanie o súlade právnych predpisov, konanie o výklade Ústavy, konanie o ústavných sťažnostiach, konanie vo volebných veciach).

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť

Lektori:

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

O lektoroch:

Doc. Ľalík je docentom na Katedre ústavného práva PF UK v Bratislave. Vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje predovšetkým ústavnému súdnictvu. Je autorom prvého komentáru k zákonu o Ústavnom súde. S konaním pred Ústavným súdom má ako súdny poradca jedného z jeho sudcov aj praktické skúsenosti.

Doc. Giba je členom a vedúcim Katedry ústavného práva PF UK v Bratislave. V rámci svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa venuje viacerým oblastiam ústavného práva, vrátane ústavného súdnictva. V minulosti pôsobil aj ako poradca prezidenta SR a v tejto pozícii sa zúčastňoval aj na vypočúvaniach kandidátov na funkciu sudcu Ústavného súdu.