Kategórie
Kurzy Nezaradené Ústavné právo

Ako sa tvoria zákony?

Cieľom kurzu je poskytnúť komplexný prehľad o tvorbe právnych predpisov v SR, predovšetkým o tvorbe zákonov. Obsahom kurzu preto bude predovšetkým legislatívny proces na pôde Národnej rady.

Home » Nezaradené » Ako sa tvoria zákony?

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Variabilný symbol: 1040030050

Rozsah a cena kurzu:

4 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je poskytnúť komplexný prehľad o tvorbe právnych predpisov v SR, predovšetkým o tvorbe zákonov. Obsahom kurzu preto bude predovšetkým legislatívny proces na pôde Národnej rady. Kurz taktiež poskytne informácie o pripomienkovom konaní a o možnostiach verejnosti zapojiť sa do tvorby zákonov. Okrem tvorby zákonov bude predmetom kurzu aj tvorba iných právnych predpisov, predovšetkým všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy.  

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť

Lektori:

doc. JUDr. Milan Hodás, PhD.

JUDr. Stanislav Gaňa, PhD.

Mgr. Vincent Bujňák, PhD.

O lektoroch:

Doc. Hodás je členom Katedry ústavného práva PF UK v Bratislave. V rámci svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa dlhodobo venuje najmä legislatíve a tvorbe práva. V minulosti pôsobil napríklad aj v Kancelárii Národnej rady či na legislatívnom odbore Ministerstva školstva SR.

Dr. Gaňa je členom Katedry ústavného práva PF UK v Bratislave. V rámci svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje viacerým oblastiam ústavného práva, vrátane legislatívy a tvorby práva. Súčasne taktiež pôsobí aj ako riaditeľ odboru legislatívy a milostí v Kancelárii prezidenta SR.

Dr. Bujňák je odborným asistentom na Katedre ústavného práva PF UK v Bratislave. V rámci svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje viacerým oblastiam ústavného práva, vrátane tvorby zákonov, s ktorou má osemročné praktické skúsenosti. Tie získal v rámci spolupráce s koaličnými aj opozičnými poslancami NR SR pri tvorbe viacerých zákonov (spolupodieľal sa na schválenom znení právnych noriem v rôznych fázach legislatívneho procesu nachádzajúcich sa v zákonoch ako je Správny súdny poriadok, zákon o bankách, zákon o úveroch na bývanie alebo zákon o registri partnerov verejného sektora).