Kategórie
Nezaradené

Duševné vlastníctvo v zmluvách

Cieľom je oboznámiť laickú i odbornú verejnosť so správnou formuláciou doložky o duševnom vlastníctve v rôznych typoch zmlúv. Kurz sa zameria na identifikáciu obsahu doložky, napríklad na určenie či ide o patentové alebo autorské práva a na ich úpravu v zmluve.

Home » Kurzy » Duševné vlastníctvo v zmluvách

Variabilný symbol: 1040030051

Rozsah a cena kurzu:

8 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom je oboznámiť laickú i odbornú verejnosť so správnou formuláciou doložky o duševnom vlastníctve v rôznych typoch zmlúv. Kurz sa zameria na identifikáciu obsahu doložky, napríklad na určenie či ide o patentové alebo autorské práva a na ich úpravu v zmluve. Účastníci kurzu nadobudnú vedomosti o tom, ako identifikovať chybne formulované ustanovenia o duševnom vlastníctve, a tiež základné vedomosti o náprave nepresností v týchto doložkách.

Kurz je určený pre:

  • Právnici
  • Široká verejnosť

Lektori:

Mgr. Petra Žárská PhD., LL.M

Mgr. Martin Daňko PhD.

O lektoroch:

Mgr. Petra Žárská, PhD., LL.M. pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala magisterské štúdium práva duševného vlastníctva na Queen Mary University of London. Špecializuje sa právo duševného vlastníctva, pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných konferencií. Na Právnickej fakulte, UK vyučuje právo duševného vlastníctva v slovenskom a anglickom jazyku.

Mgr. Martin Daňko, PhD. je absolventom Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobí od roku 2009. V súčasnosti pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, kde sa jeho pedagogická a vedecká činnosť zameriava na právo elektronických komunikácií, právo duševného vlastníctva a právo európskych štrukturálnych a investičných fondov.