Kategórie
Nezaradené

Pracovné právo – čo by som mal ako zamestnanec vedieť?

Seminár sa zameriava na základy pracovného práva z pohľadu zamestnanca.

Home » Kurzy » Pracovné právo – čo by som mal ako zamestnanec vedieť?

Variabilný symbol: 1040030044

Rozsah a cena kurzu:

4 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Seminár sa zameriava na základy pracovného práva z pohľadu zamestnanca.

  1. Predzmluvné vzťahy.
  2. Pracovná zmluva.
  3. Pracovný pomer.
  4. Nároky zamestnancov pri výkone práce.
  5. Skončenie pracovného pomeru.
  6. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Kurz je určený pre:

  • Neprávnici

Lektor:

Mgr. Denisa Nevická, PhD.

O lektorovi:

Absolvovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty UK. Venuje sa predovšetkým témam predzmluvných vzťahov, pracovného pomeru a zásade rovnakého zaobchádzania.