Kategórie
Kurzy Nezaradené Právo informačných technológií

Základy ochrany osobných údajov I

Cieľom kurzov Základy ochrany osobných údajov I a Základy ochrany osobných údajov II určených pre verejnosť je na základe praktických príkladov a vysvetlení jednotlivých ustanovení GDPR a judikatúry základy z tejto oblasti pre prácu s osobnými údajmi.

Home » Nezaradené » Základy ochrany osobných údajov I

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Variabilný symbol:

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Ochrana osobných údajov je súčasťou každodenného života a každá organizácia sa musí vysporiadať so súladom s legislatívou, ktorá túto oblasť pokrýva. Cieľom kurzov Základy ochrany osobných údajov I a Základy ochrany osobných údajov II určených pre verejnosť je na základe praktických príkladov a vysvetlení jednotlivých ustanovení GDPR a judikatúry základy z tejto oblasti pre prácu s osobnými údajmi.

  1. Právo na ochranu osobných údajov;
  2. Úvod do nariadenia GDPR  a vzťah so Zákonom na ochranu osobných údajov;
  3. Územná pôsobnosť GDPR;
  4. Vecná pôsobnosť GDPR (pojem spracúvanie a pojem osobný údaj);
  5. Osobná pôsobnosť GDPR (pojmy prevádzkovateľ a sprostredkovateľ);
  6. Vymedzenie účelu a právneho základu.

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť

Lektor:

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

O lektorovi:

JUDr. Jozef Andraško, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce bolo Poskytovanie a využívanie elektronických služieb verejnej správy prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Od roku 2017 pôsobí ako odborný asistent na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie predmety ako Úvod do štúdia práva a právna informatika, Počítačové právo a IT Law. Absolvoval študijné pobyty na University of Iceland so zameraním na medzinárodné právo a na Tilburg University so zameraním na právo informačných a komunikačných technológií a právo duševného vlastníctva. V rámci výskumnej práce a publikačnej činnosti sa venuje najmä otázkam eGovernmentu, elektronickej identity, otvorených údajov, informačnej a kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie. Je spoluautorom komentáru k zákonu o kybernetickej bezpečnosti a monografie Právne aspekty otvorených údajov.

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa hlavne na oblasť ochrany súkromia, ochrany osobných údajov, otvorených údajov a regulácie nových technológií vrátane umelej inteligencie. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných vedeckých podujatí a na Právnickej fakulte, Univerzite Komenského v Bratislave vedie kurz Ochrana osobných údajov. Je externým lektorom Justičnej akadémie SR.