Kategórie
Nezaradené

Základy ochrany osobných údajov I

Cieľom kurzov Základy ochrany osobných údajov I a Základy ochrany osobných údajov II určených pre verejnosť je na základe praktických príkladov a vysvetlení jednotlivých ustanovení GDPR a judikatúry základy z tejto oblasti pre prácu s osobnými údajmi.

Home » Nezaradené » Základy ochrany osobných údajov I

Termín kurzu: 22.10.2021 o 8:00 hod.

Variabilný symbol: 1040030053

Rozsah a cena kurzu:

8 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Ochrana osobných údajov je súčasťou každodenného života a každá organizácia sa musí vysporiadať so súladom s legislatívou, ktorá túto oblasť pokrýva. Cieľom kurzov Základy ochrany osobných údajov I a Základy ochrany osobných údajov II určených pre verejnosť je na základe praktických príkladov a vysvetlení jednotlivých ustanovení GDPR a judikatúry základy z tejto oblasti pre prácu s osobnými údajmi.

  1. Právo na ochranu osobných údajov.
  2. Úvod do nariadenia GDPR  a vzťah so Zákonom na ochranu osobných údajov.
  3. Územná pôsobnosť GDPR.
  4. Vecná pôsobnosť GDPR (pojem spracúvanie a pojem osobný údaj).
  5. Osobná pôsobnosť GDPR (pojmy prevádzkovateľ a sprostredkovateľ).
  6. Vymedzenie účelu a právneho základu.

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť.

Lektor:

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M

O lektorovi:

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa hlavne na oblasť ochrany súkromia, ochrany osobných údajov, otvorených údajov a regulácie nových technológií vrátane umelej inteligencie. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných vedeckých podujatí a na Právnickej fakulte, Univerzite Komenského v Bratislave vedie kurz Ochrana osobných údajov. Je externým lektorom Justičnej akadémie SR.