Kategórie
Kurzy Právo informačných technológií

Úvod do práva kybernetickej bezpečnosti

Home » Kurzy » Úvod do práva kybernetickej bezpečnosti

Termín kurzu: Termín je možné určiť po individuálnej dohode.

Variabilný symbol: 1040030054

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je oboznámiť odbornú, ale aj laickú verejnosť s reguláciou kybernetickej bezpečnosti. Po úvodných vysvetleniach z hľadiska technických princípov kybernetickej bezpečnosti budú objasnené interakcie kybernetickej bezpečnosti so základnými ľudskými právami a slobodami. Nasleduje diskusia a analýza právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti na úrovní Európskej únie a Slovenskej republiky. Prezentované sú aj súvisiace právne rámce a stručná charakteristika navrhovanej právnej úpravy, ktorá je filozoficky stavaná odlišne.

Obsah:

  1. Princípy kybernetickej bezpečnosti, pojmológia
  2. Kybernetická bezpečnosť v kontexte základných ľuských práv a súvisiacich právnych predpisov
  3. Právo EÚ: Smernica NIS a Akt o kybernetickej bezpečnosti
  4. Právo SR: zákon o kybernetickej bezpečnosti, zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
  5. Náčrt budúceho vývoja právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti (NIS 2)

Kurz je určený pre:

  • Právnici
  • Zamestnanci verejnej správy
  • Široká verejnosť

Lektori:

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M

O lektoroch:

JUDr. Jozef Andraško, PhD., je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce bolo Poskytovanie a využívanie elektronických služieb verejnej správy prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Od roku 2017 pôsobí ako odborný asistent na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie predmety ako Úvod do štúdia práva a právna informatika, Počítačové právo a IT Law. Absolvoval študijné pobyty na University of Iceland so zameraním na medzinárodné právo a na Tilburg University so zameraním na právo informačných a komunikačných technológií a právo duševného vlastníctva. V rámci výskumnej práce a publikačnej činnosti sa venuje najmä otázkam eGovernmentu, elektronickej identity, otvorených údajov, informačnej a kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie. Je spoluautorom komentáru k zákonu o kybernetickej bezpečnosti a monografie Právne aspekty otvorených údajov.

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa hlavne na oblasť ochrany súkromia, ochrany osobných údajov, otvorených údajov a regulácie nových technológií vrátane umelej inteligencie. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných vedeckých podujatí a na Právnickej fakulte, Univerzite Komenského v Bratislave vedie kurz Ochrana osobných údajov. Je externým lektorom Justičnej akadémie SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *