Kategórie
Kurzy Právo informačných technológií

Základy ochrany osobných údajov II

Kurz Základy ochrany osobných údajov II priamo nadväzuje na prvý diel daného semináru a vysvetľuje ďalšie inštitúty spracúvania osobných údajov v zmysle GDPR.

Home » Kurzy » Základy ochrany osobných údajov II

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Variabilný symbol: 1040030054

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Kurz Základy ochrany osobných údajov II priamo nadväzuje na prvý diel daného semináru a vysvetľuje ďalšie inštitúty spracúvania osobných údajov v zmysle GDPR:

  1. Základné zásady spracúvania osobných údajov.
  2. Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa.
  3. Práva dotknutých osôb.
  4. Bezpečnostné opatrenia a nahlasovanie porušení ochrany osobných údajov.
  5. Súčasti zásady zodpovednosti (zodpovedná osoba, posúdenie vplyvu).
  6. Cezhraničné prenosy.
  7. Dozorné orgány.

Kurz je určený pre:

  • Právnici

Lektor:

JUDr. Jozef Andraško, PhD.

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M

O lektorovi:

JUDr. Jozef Andraško, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce bolo Poskytovanie a využívanie elektronických služieb verejnej správy prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Od roku 2017 pôsobí ako odborný asistent na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie predmety ako Úvod do štúdia práva a právna informatika, Počítačové právo a IT Law. Absolvoval študijné pobyty na University of Iceland so zameraním na medzinárodné právo a na Tilburg University so zameraním na právo informačných a komunikačných technológií a právo duševného vlastníctva. V rámci výskumnej práce a publikačnej činnosti sa venuje najmä otázkam eGovernmentu, elektronickej identity, otvorených údajov, informačnej a kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie. Je spoluautorom komentáru k zákonu o kybernetickej bezpečnosti a monografie Právne aspekty otvorených údajov.

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa hlavne na oblasť ochrany súkromia, ochrany osobných údajov, otvorených údajov a regulácie nových technológií vrátane umelej inteligencie. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných vedeckých podujatí a na Právnickej fakulte, Univerzite Komenského v Bratislave vedie kurz Ochrana osobných údajov. Je externým lektorom Justičnej akadémie SR.