Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Platenie poistného z pracovnoprávnych vzťahov

Home » Kurzy » Platenie poistného z pracovnoprávnych vzťahov

Termín kurzu: Termín je možné určiť po individuálnej dohode.

Variabilný symbol kurzu:

Rozsah a cena kurzu:

6 – 8 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom je priblížiť platenie poistného v prípade zamestnanca a zamestnávateľa z pracovného pomeru a z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t.j. z dohody o pracovnej činnosti, z dohody o vykonaní práce a z dohody o brigádnickej práci študentov.
1.         Stručná charakteristika pracovnoprávnych vzťahov (pracovnej zmluvy a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). 2.         Vznik a zánik sociálneho poistenia. 3.         Sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia (t.j. nemocenského, dôchodkového – t.j. starobného a invalidného, poistenia v nezamestnanosti, garančného poistenia, úrazového poistenia a do rezervného fondu solidarity). 4.         Poradie odvodovej povinnosti.
5.         Vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa.
6.         Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu. 7.         Najnižšie a najvyššie vymeriavacie základy.

Kurz je určený pre:

  • Odborná a laická verejnosť

Lektori:

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

O lektoroch:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *