Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Hmotné zabezpečenie v prípade invalidity a pri strate živiteľa rodiny

Home » Kurzy » Hmotné zabezpečenie v prípade invalidity a pri strate živiteľa rodiny

  

Termín kurzu: Termín je možné určiť po individuálnej dohode.

Rozsah a cena kurzu:

8 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom je priblížiť ochranu osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska pracovného práva v prípade zamestnanca (napr. dôvody preradenia na inú vhodnú prácu, spôsoby skončenia pracovného pomeru – dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru, odstupné, odchodné), posudzovanie zdravotného stavu a rozhodovanie o invalidnom dôchodku v prípade zamestnanca, SZČO, resp. dobrovoľne poistenej osoby, ako aj zabezpečenie pozostalých v prípade úmrtia osoby uznanej za invalidnú.

  1. Dôvody preradenia na inú prácu.
  2. Spôsoby skončenia pracovného pomeru.
  3. Podmienky nároku na invalidný dôchodok.
  4. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.
  5. Určovanie sumy invalidného dôchodku.
  6. Podmienky nároku na vdovský, príp. vdovecký dôchodok.
  7. Určovanie sumy vdovského, príp. vdoveckého dôchodku.
  8. Podmienky nároku na sirotský dôchodok.
  9. Určovanie sumy sirotského dôchodku.

Kurz je určený pre:

  • Odborná a laická verejnosť.

Lektori:

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

O lektoroch:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *