Kategórie
Kurzy Pracovné právo

Hmotné zabezpečenie po dovŕšení dôchodkového veku (t.j. v starobe) a pri strate živiteľa rodiny

Home » Kurzy » Hmotné zabezpečenie po dovŕšení dôchodkového veku (t.j. v starobe) a pri strate živiteľa rodiny

  

Termín kurzu: Termín je možné určiť po individuálnej dohode.

Rozsah a cena kurzu:

8 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom je priblížiť hmotné zabezpečenie v prípade postproduktívneho veku formou poskytovania starobného dôchodku, príp. predčasného starobného dôchodku.

  1. Základné inštitúty: osobný vymeriavací základ, osobný mzdový bod, rozhodujúce obdobie, priemerný osobný mzdový bod, aktuálna dôchodková hodnota, dôchodkový vek.
  2. Podmienky nároku na starobný dôchodok.
  3. Určenie sumy starobného dôchodku.
  4. Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok.
  5. Určovanie sumy predčasného starobného dôchodku.
  6. Podmienky nároku na vdovský, príp. vdovecký dôchodok.
  7. Určovanie sumy vdovského, príp. vdoveckého dôchodku.
  8. Podmienky nároku na sirotský dôchodok.
  9. Určovanie sumy sirotského dôchodku.

Kurz je určený pre:

  • Odborná a laická verejnosť.

Lektori:

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

O lektoroch:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *