Kategórie
Finančné právo Kurzy

Výmena informácií v oblasti daní (smernice DAC v právnom poriadku SR)

Home » Kurzy » Výmena informácií v oblasti daní (smernice DAC v právnom poriadku SR)

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Variabilný symbol: 1040030048

Rozsah a cena kurzu:

5 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom bude prebrať s účastníkmi kurzu všetky aspekty výmeny informácií v oblasti daní medzi daňovými správami. Právnym základom sú najmä smernice DAC 1 – DAC 7, ktoré boli implementované do právneho poriadku SR. Kurz sa zameria samozrejme aj na tie druhy výmeny informácií, ktoré vyplývajú z medzinárodných dokumentov, najme OECD (BEPS, CRS)

Kurz je určený pre:

  • Právnici,
  • firmy,
  • finančná správa
  • široká verejnosť

Lektori:

Mgr. Andrea Szakács, PhD.

O lektorke:

Mgr. Andrea Szakács, PhD je odbornou asistentkou na Katedre finančného práva. V rámci svojej vedeckej, výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje najmä daňovému právu s akcentom na medzinárodné aspekty, ako aj ochrane finančného spotrebiteľa. Od roku 2015 pôsobila na Ministerstve financií SR, kde pôsobila na Sekcii finančného trhu, následne na Sekcii daňovej a colnej a zároveň aj ako členka rozkladovej komisie ministra financií SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *