Kategórie
Nezaradené

Zneužívanie práva v oblasti dane z príjmov z pohľadu právnej úpravy v SR, európskeho daňového práva a mnohostranného zmluvného nástroja podľa návrhu OECD

Poskytnúť ucelený prehľad poznatkov o koncepte zneužitia práva v daňovom prostredí.

Home » Nezaradené » Zneužívanie práva v oblasti dane z príjmov z pohľadu právnej úpravy v SR, európskeho daňového práva a mnohostranného zmluvného nástroja podľa návrhu OECD

Variabilný symbol: 1040030076

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Poskytnúť ucelený prehľad poznatkov o koncepte zneužitia práva v daňovom prostredí.

Kurz je určený pre:

  • Daňoví poradcovia
  • Finančná správa
  • Právnici

Lektor:

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Mgr. Andrea Szakács, PhD.

O lektorovi:

Prednášajúci je docentom na Katedre finančného práva a súčasne je advokát pôsobiaci v medzinárodnej advokátskej kancelárii so špecializáciou na daňové právo. V oblasti medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia má bezprostredné praktické skúsenosti a k danej téme aj publikuje vo vedeckých časopisoch.

Prednášajúca je odbornou asistentkou na Katedre finančného práva. V rámci svojej vedeckej, výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje najmä daňovému právu s akcentom na medzinárodné aspekty, ako aj ochrane finančného spotrebiteľa. Od roku 2015 pôsobila na Ministerstve financií SR, kde pôsobila na Sekcii finančného trhu, následne na Sekcii daňovej a colnej a zároveň aj ako členka rozkladovej komisie ministra financií SR.