Kategórie
Nezaradené

Osobný bankrot

Home » Kurzy » Osobný bankrot

Variabilný symbol: 1040030075

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Od začiatku marca 2017 priniesla novelizovaná právna úprava konkurzu a reštrukturalizácie novú reguláciu „osobného bankrotu“. Osobný bankrot predstavuje proces zbavenia sa dlhov fyzickej osoby nepodnikateľa alebo fyzickej osoby podnikateľa. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov kurzu so základnými pojmami osobného bankrotu, teda oddlženia. Súčasne kurz prevedie účastníkov procesom oddlženia, spôsobmi oddlženia, podmienkami, ktoré musia byť splnené pre domáhanie sa fyzickej osoby oddlženia. V rámci kurzu sa zameriame na pohľadávky, ktoré ostávajú oddlžením nedotknuté alebo naopak, ktoré sú voči fyzickej osobe v prípade „osobného bankrotu“ nevymáhateľné.

Kurz je určený pre:

Lektor:

JUDr. Jana Duračinská, PhD.

O lektorovi: