Kategórie
Nezaradené

Základy práva duševného vlastníctva pre podnikateľov

Cieľom kurzu je oboznámiť osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť s právami duševného vlastníctva, ktoré môžu využívať alebo porušovať pri svojej činnosti, bez toho aby o tom vedeli.

Home » Kurzy » Základy práva duševného vlastníctva pre podnikateľov

Variabilný symbol: 1040030052

Rozsah a cena kurzu:

8 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Cieľom kurzu je oboznámiť osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť s právami duševného vlastníctva, ktoré môžu využívať alebo porušovať pri svojej činnosti, bez toho aby o tom vedeli. Právne vedomie v oblasti práv duševného vlastníctva by malo byť pri podnikaní nevyhnutnosťou, a preto je nevyhnutné, aby podnikateľ mal základné informácie o právach duševného vlastníctva, ktoré sa nachádzajú v jeho podnikateľskom segmente.  Otázky ako napr. kedy a ako si registrovať ochrannú známku, ako sa vyhnúť porušovaniu autorských práv, alebo vedieť komercionalizovať svoje know-how budú účastníkom kurzu prednesené v systéme poznania základov práv duševného vlastníctva.

Kurz je určený pre:

  • Právnici
  • Široká verejnosť

Lektori:

Mgr. Petra Žárská PhD., LL.M

Mgr. Martin Daňko PhD.

O lektoroch:

Mgr. Petra Žárská, PhD., LL.M. pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala magisterské štúdium práva duševného vlastníctva na Queen Mary University of London. Špecializuje sa právo duševného vlastníctva, pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných konferencií. Na Právnickej fakulte, UK vyučuje právo duševného vlastníctva v slovenskom a anglickom jazyku.

Mgr. Martin Daňko, PhD. je absolventom Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobí od roku 2009. V súčasnosti pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, kde sa jeho pedagogická a vedecká činnosť zameriava na právo elektronických komunikácií, právo duševného vlastníctva a právo európskych štrukturálnych a investičných fondov.