Kategórie
Nezaradené

Základy ochrany osobných údajov II

Kurz Základy ochrany osobných údajov II priamo nadväzuje na prvý diel daného semináru a vysvetľuje ďalšie inštitúty spracúvania osobných údajov v zmysle GDPR.

Home » Nezaradené » Základy ochrany osobných údajov II

Termín kurzu: 26.11.2021 o 8:00 hod.

Variabilný symbol: 1040030054

Rozsah a cena kurzu:

8 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Kurz Základy ochrany osobných údajov II priamo nadväzuje na prvý diel daného semináru a vysvetľuje ďalšie inštitúty spracúvania osobných údajov v zmysle GDPR:

  1. Základné zásady spracúvania osobných údajov.
  2. Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa.
  3. Práva dotknutých osôb.
  4. Bezpečnostné opatrenia a nahlasovanie porušení ochrany osobných údajov.
  5. Súčasti zásady zodpovednosti (zodpovedná osoba, posúdenie vplyvu).
  6. Cezhraničné prenosy.
  7. Dozorné orgány.

Kurz je určený pre:

  • Právnici

Lektor:

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M

O lektorovi:

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa hlavne na oblasť ochrany súkromia, ochrany osobných údajov, otvorených údajov a regulácie nových technológií vrátane umelej inteligencie. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných vedeckých podujatí a na Právnickej fakulte, Univerzite Komenského v Bratislave vedie kurz Ochrana osobných údajov. Je externým lektorom Justičnej akadémie SR.