Kategórie
Nezaradené

Cezhraničné prenosy osobných údajov po rozhodnutí SDEÚ Schrems II

Nariadenie GDPR predpisuje špecifické požiadavky na vykonanie cezhraničných prenosov a tento seminár poskytne ucelený prehľad možností na ich vykonanie s osobitným zreteľom na cezhraničné prenosy do USA po rozhodnutí Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II (C-311/18).

Home » Kurzy » Cezhraničné prenosy osobných údajov po rozhodnutí SDEÚ Schrems II

Termín kurzu: 10.9.2021 o 9:00 hod.

Variabilný symbol: 1040030055

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Množstvo organizácií prenáša osobné údaje do tretích krajín mimo Európskej únie. Stačí, ak používajú sprostredkovateľa so sídlom v USA ako napríklad Facebook alebo Microsoft. Nariadenie GDPR predpisuje špecifické požiadavky na vykonanie cezhraničných prenosov a tento seminár poskytne ucelený prehľad možností na ich vykonanie s osobitným zreteľom na cezhraničné prenosy do USA po rozhodnutí Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II (C-311/18).

Kurz je určený pre:

  • Právnici

Lektor:

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M

O lektorovi:

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa hlavne na oblasť ochrany súkromia, ochrany osobných údajov, otvorených údajov a regulácie nových technológií vrátane umelej inteligencie. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných vedeckých podujatí a na Právnickej fakulte, Univerzite Komenského v Bratislave vedie kurz Ochrana osobných údajov. Je externým lektorom Justičnej akadémie SR.