Kategórie
Nezaradené

Verejné listiny a ich použitie v zahraničí

Home » Kurzy » Verejné listiny a ich použitie v zahraničí

Termín kurzu: 16.6.2021 o 13:00 hod.

Variabilný symbol: 1040030078

Rozsah a cena kurzu:

4 hodiny, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

  1. Voľný pohyb verejných listín v EÚ.
  2. Apostil.
  3. Konzulárna superlegalizácia.
  4. Aktuálna prax SR.

Kurz je určený pre:

  • Široká verejnosť
  • Právnici

Lektor:

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

O lektorovi:

Prednášal na viacerých slovenských univerzitách. Vo svojej činnosti sa špecializuje na rôzne otázky patriace do medzinárodného práva súkromného. Je autorom viacerých publikácií, v ktorých venoval pozornosť aj otázke voľného pohybu verejných listín.