Kategórie
Kurzy Medzinárodné právo Nezaradené

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z  12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v praxi

Home » Nezaradené » Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z  12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v praxi

Termín kurzu: – termín je možné určiť po individuálnej dohode.

Variabilný symbol: 1040030079

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

1. Cezhraničné spory a základné otázky medzinárodného civilného procesu

2. medzinárodná právomoc súdov členských štátov

3. možnosti exportu a importu súdnych sporov v rámci EÚ (praktické skúsenosti v rámci súdov SR a EÚ) 4. uznávanie a výkon cudzích súdnych rozhodnutí – možnosti obrany proti cudzím rozhodnutiam (aktuálna judikatúra súdov SR)

Kurz je určený pre:

  • Právnici

Lektor:

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

O lektorovi:

Prednáša nielen na univerzite, ale aj na Justičnej akadémii Slovenskej republiky. Pôsobí ako znalec v oblasti medzinárodného práva súkromného a poskytuje znalecké posudky v súdnych konaniach. Podieľal sa na príprave právnych aktov v oblasti medzinárodného práva súkromného.