Kategórie
Nezaradené

Spoločnosť v kríze – nový inštitút obchodného práva

Home » Kurzy » Spoločnosť v kríze – nový inštitút obchodného práva

Variabilný symbol: 1040030074

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

Oboznámiť účastníkov kurzu s problematikou tzv. spoločnosti v kríze, ktorá ako inštitút bola do právneho poriadku SR zavedená zákonom č. 87/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Kurz sa osobitne zameriava na vymedzenie základných pojmov ako aj na identifikáciu problematických aspektov, ktoré sú s danou témou spojené.

Kurz je určený pre:

Lektor:

JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

O lektorovi: