Kategórie
Nezaradené

Ochrana práv obetí trestných činov

Home » Kurzy » Ochrana práv obetí trestných činov

Variabilný symbol: 1040030067

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

  1. Kto je poškodený a obeť trestného činu?
  2. Všeobecné práva poškodeného (obete) v trestnom konaní.
  3. Ako a kedy podať trestné oznámenie?
  4. Výsluch poškodeného (obete) a ďalšie zákonné práva poškodeného (obete).
  5. Ako prispieť k odsúdeniu páchateľa v trestnom konaní?
  6. Právo na náhradu škody v trestnom a civilnom konaní.
  7. Ako sa chrániť pred možnými budúcimi útokmi páchateľa.
  8. Možnosti nápravy nepriaznivého rozhodnutia.

Kurz je určený pre:

Lektor:

Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

O lektorovi: