Kategórie
Nezaradené

Ochrana a prevencia pred trestnou činnosťou v súvislosti s výpočtovými technológiami

Home » Kurzy » Ochrana a prevencia pred trestnou činnosťou v súvislosti s výpočtovými technológiami

Variabilný symbol: 1040030068

Rozsah a cena kurzu:

6 hodín, 99 € bez DPH

Obsah kurzu:

  1. Čo je počítačová kriminalita?
  2. Druhy trestných činov spojených s počítačom (porušovanie autorského práva, detská pornografia, podvodné konania, ohrozovanie utajovaných skutočností, ohováranie a ďalšie).
  3. Zisťovanie a ochrana pred počítačovou kriminalitou.
  4. Vyšetrovanie počítačovej kriminality.
  5. Judikatúra vo veciach počítačovej kriminality.

Kurz je určený pre:

Lektor:

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc.

O lektorovi: